Utstøter med kont hode dia. 2,6 X 125 form D (33111-2,6-125)

 D1 d1 k L1
2,6 4 1,71 125