Utstøter med kont hode dia. 2,7 X 160 form D (33111-2,7-160)

 D1 d1 k L1
2,7 4 1,63 160