Utstøter med kont hode dia. 2,8 X 200 form D (33111-2,8-200)

 D1 d1 k L1
2,8 4 1,54 200