Utstøter med kont hode dia. 3,0 X 100 form D (33111-3,0-100)

 D1 d1 k L1
3 4,5 1,8 100