Utstøter med kont hode dia. 3,0 X 125 form D (33111-3,0-125)

 D1 d1 k L1
3 4,5 1,8 125