Utstøter med kont hode dia. 3,1 X 125 form D (33111-3,1-125)

 D1 d1 k L1
3,1 4,5 1,71 125