Utstøter med kont hode dia. 3,2 X 200 form D (33111-3,2-200)

 D1 d1 k L1
3,2 4,5 1,63 200