Utstøter med kont hode dia. 3,5 X 125 form D (33111-3,5-125)

 D1 d1 k L1
3,5 5 1,8 125