Utstøter med kont hode dia. 3,6 X 100 form D (33111-3,6-100)

 D1 d1 k L1
3,6 5 1,71 100