Utstøter med kont hode dia. 4,0 X 125 form D (33111-4,0-125)

 D1 d1 k L1
4 5 1,8 125