Utstøter med kont hode dia. 4,1 X 100 form D (33111-4,1-100)

 D1 d1 k L1
4,1 5 1,71 100