Utstøter med kont hode dia. 4,5 X 200 form D (33111-4,5-200)

 D1 d1 k L1
4,5 6 1,8 200