Utstøter med kont hode dia. 5,0 X 125 form D (33111-5,0-125)

 D1 d1 k L1
5 6,5 1,8 125