Utstøter med kont hode dia. 5,2 X 200 form D (33111-5,2-200)

 D1 d1 k L1
5,2 6,5 1,63 200