Utstøter med kont hode dia. 5,5 X 200 form D (33111-5,5-200)

 D1 d1 k L1
5,5 7 1,8 200