Utstøter med kont hode dia. 6,0 X 125 form D (33111-6,0-125)

 D1 d1 k L1
6 8 2,23 125