Utstøter med kont hode dia. 6,2 X 125 form D (33111-6,2-125)

 D1 d1 k L1
6,2 8 2,56 125