Utstøter med kont hode dia. 6,5 X 100 form D (33111-6,5-100)

 D1 d1 k L1
6,5 9 3,17 100