Utstøter med kont hode dia. 6,5 X 160 form D (33111-6,5-160)

 D1 d1 k L1
6,5 9 3,17 160