Utstøter med kont hode dia. 7,0 X 200 form D (33111-7,0-200)

 D1 d1 k L1
7 9 2,73 200