Utstøter med kont hode dia. 7,5 X 160 form D (33111-7,5-160)

 D1 d1 k L1
7,5 10 3,17 160