Utstøter med kont hode dia. 8,0 X 100 form D (33111-8,0-100)

 D1 d1 k L1
8 10 2,73 100