Utstøter med kont hode dia. 8,5 X 160 form D (33111-8,5-160)

 D1 d1 k L1
8,5 11 3,17 160