Utstøter med kont hode dia. 9,0 X 125 form D (33111-9,0-125)

 D1 d1 k L1
9 11 2,73 125